To jedna z form pomocy psychologicznej, których zadaniem jest leczenie lub wspomaganie leczenia schorzeń i problemów natury psychologicznej. Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Jest stosowana także jako metoda wspomagająca w leczeniu uzależnień i chorób somatycznych.

Psychoterapia ma na celu m.in.

  • zmianę zachowań i postaw,
  • rozwój kompetencji,
  • radzenie sobie z lękami i ze stresem,
  • podniesienie samooceny oraz motywacji do działania,
  • poprawę tworzenia i rozwoju więzi międzyludzkich oraz komunikacji.

W ramach psychoterapii wyróżnić można następujące główne nurty i podejścia:

  • psychoanalityczne,
  • behawioralno-poznawcze,
  • humanistyczno-egzystencjalne,
  • systemowe.

W rozwiązywaniu problemów oraz trudności rodzinnych duże znaczenie i osiągnięcia ma psychoterapia systemowa, która zajmuje się całym systemem pacjenta i interakcjami pomiędzy członkami jego rodziny.

Psychoterapią, jako metodą leczenia, zajmują się wykwalifikowani terapeuci, ale potocznie pod tym pojęciem rozumie się także pomoc psychospołeczną świadczoną również przez inne osoby.