Psycholog to osoba o odpowiednich, potwierdzonych właściwym wykształceniem i dokumentami kwalifikacjach, która świadczy usługi psychologiczne, w szczególności polegające na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa stanowi, że ?Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.?

Psycholodzy udzielają pomocy psychologicznej rodzinom w różnych formach m.in. prowadzą konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz realizują interwencje kryzysowe. Po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji zajmują się także psychoterapią.