Doradcy życia rodzinnego to działający przy parafiach katoliccy świeccy, którzy najogólniej mówiąc pomagają rodzinom oraz przygotowującym się do małżeństwa narzeczonym.

Ten rodzaj poradnictwa rodzinnego różni się od innych form poradnictwa świeckiego tym, że jego działalność jest zgodna z katolickimi wartościami i normami religijnymi. Nie jest więc tylko udzielaniem pomocy psychologicznej z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych.

Doradcy życia rodzinnego posiadają przygotowanie teoretyczne w postaci ukończonego studium rodziny lub studiów nauk o rodzinie. Są to osoby, które kierują się w życiu wartościami i zasadami etyki katolickiej. Otrzymują one specjalną misję kanoniczną do realizacji swoich zadań. Doradcami życia rodzinnego są często nauczyciele, pedagodzy, lekarze, pielęgniarki, psycholodzy.

Oprócz prowadzenia spotkań przygotowujących do założenia rodziny, doradcy pomagają w rozmaitych indywidualnych problemach małżeńskich i rodzinnych, tj. kryzysy, konflikty, zagrożenia rozwodem, problemy wychowawcze z dziećmi, itp. Nie narzucają gotowych rozwiązań i metod rozwiązywania problemów, ale pozwalają zwykle poznać je i wypracować samemu. Doradzają także i kierują po pomoc specjalistyczną w trudniejszych sprawach wykraczających poza zakres ich działania i kompetencji.

Doradcy nie ograniczają się do pomocy indywidualnej. Prowadzą również rekolekcje, prelekcje i inne inicjatywy związane z życiem rodzinnym, świadomym planowaniem rodziny, itp.