Grupa wsparcia to forma wzajemnej pomocy dla osób, które łączy podobna sytuacja, cecha lub cel. Najczęściej mówiąc o grupie wsparcia mamy na myśli grupę osób, które pomagają sobie ze względu na jakąś chorobę, uzależnienie lub pozostawanie w trudnej sytuacji związanej ze sferą życia psychicznego. Bywają także grupy wspierające się tylko w czynnościach życia codziennego.
Ze względu na to, gdzie leży przyczyna trudnej sytuacji, grupy wsparcia mogą dotyczyć osób, które same dotknięte są obciążeniem wymagającym pomocy, ale grupy mogą też gromadzić osoby, w rodzinach których występują obciążenia.


Przykłady różnych grup wsparcia:

 • grupy wsparcia dla uzależnionych np. anonimowi alkoholicy, narkomani, seksoholicy,
 • grupy wsparcia dla chorych na choroby psychiczne np. depresję, schizofrenię,
 • grupy wsparcia dla rodziców po utracie dziecka nienarodzonego,
 • grupy wsparcia dla osób w żałobie,
 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci z problemami wychowawczymi,
 • grupy wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików,
 • grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Uczestnicy grup wsparcia świadczą sobie wzajemnie pomoc w różnej formie. Może ona polegać na przykład na:

 • wymianie informacji,
 • dzieleniu się doświadczeniami,
 • wypracowywaniu i dzieleniu się rozwiązaniami,
 • wyrażaniu wzajemnego zrozumienia i empatii.

Bardzo często uczestnictwo w grupie wsparcia nie ogranicza się do ustalonych dla tej grupy form pomocy, a jej uczestnicy pomagają sobie w najróżniejszych sytuacjach i potrzebach życia codziennego.

Dzięki grupie wsparcia jej uczestnicy oprócz rozwiązań i podpowiedzi, jak radzić sobie w określonej sytuacji, zyskują poczucie zrozumienia w swoim problemie, a niejednokrotnie także bezpieczeństwa. Uczestnictwo w takiej formie pomocy daje często także wzrost poczucia własnej wartości oraz odbudowuje lub wzmacnia siłę do radzenia sobie w problemach.

Grupa wsparcia może być samodzielną lub uzupełniającą formą terapii np. psychoterapii czy też terapii medycznej. Dlatego też grupy wsparcia powstają zwykle przy podmiotach i organizacjach świadczących inne formy pomocy, czyli przy poradniach psychologicznych, ośrodkach wsparcia dziennego, poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach, itp.

Grupa wsparcia to forma wzajemnej pomocy dla osób, które łączy podobna sytuacja, cecha lub cel. Najczęściej mówiąc o grupie wsparcia mamy na myśli grupę osób, które pomagają sobie ze względu na jakąś chorobę, uzależnienie lub pozostawanie w trudnej sytuacji związanej ze sferą życia psychicznego. Bywają także grupy wspierające się tylko w czynnościach życia codziennego.

 

Ze względu na to, gdzie leży przyczyna trudnej sytuacji, grupy wsparcia mogą dotyczyć osób, które same dotknięte są obciążeniem wymagającym pomocy, ale grupy mogą też gromadzić osoby, w rodzinach których występują obciążenia.

 

Przykłady różnych grup wsparcia:

 

 • grupy wsparcia dla uzależnionych np. anonimowi alkoholicy, narkomani, seksoholicy

 • grupy wsparcia dla chorych na choroby psychiczne np. depresję, schizofrenię

 • grupy wsparcia dla rodziców po utracie dziecka nienarodzonego

 • grupy wsparcia dla osób w żałobie

 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci z problemami wychowawczymi

 • grupy wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików

 • grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

 

Uczestnicy grup wsparcia świadczą sobie wzajemnie pomoc w różnej formie. Może ona polegać na przykład na:

 • wymianie informacji,

 • dzieleniu się doświadczeniami,

 • wypracowywaniu i dzieleniu się rozwiązaniami,

 • wyrażaniu wzajemnego zrozumienia i empatii.

Bardzo często uczestnictwo w grupie wsparcia nie ogranicza się do ustalonych dla tej grupy form pomocy, a jej uczestnicy pomagają sobie w najróżniejszych sytuacjach i potrzebach życia codziennego.

 

Dzięki grupie wsparcia jej uczestnicy oprócz rozwiązań i podpowiedzi, jak radzić sobie w określonej sytuacji, zyskują poczucie zrozumienia w swoim problemie, a niejednokrotnie także bezpieczeństwa. Uczestnictwo w takiej formie pomocy daje często także wzrost poczucia własnej wartości oraz odbudowuje lub wzmacnia siłę do radzenia sobie w problemach.

 

Grupa wsparcia może być samodzielną lub uzupełniającą formą terapii np. psychoterapii czy też terapii medycznej. Dlatego też grupy wsparcia powstają zwykle przy podmiotach i organizacjach świadczących inne formy pomocy, czyli przy poradniach psychologicznych, ośrodkach wsparcia dziennego, poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach, itp.